Kondiční příprava

     Kondiční tréninky jsou zaměřeny na vyvolávání adaptačních změn v organismu, a to především na rozvoj pohybových, rychlostních a silových schopností. Při trénincích instruktoři využívají především váhy cvičenců, ale samozřejmě i prostředků pro zvýšení účinnosti jednotlivých cviků. V námi nabízených kondičních trénincích je tedy proces rozdělen dle sledovaného cíle na:

   U jednotlivých kondičních jednotek tedy bude uvedena specializace. (viz. vytrvalost, síla, výbušnost, redukce váhy, rozvoj motorických schopností apod.) Pro sestavení plánu osobní kondiční přípravy se specifickým požadavkem na jednotlivá úskalí cvičence je třeba osobní konzultace. Více o kondiční přípravě naleznete zde:
Informační odkazy pro specifikaci jednotlivých složek kondiční přípravy včetně problémových tělesných partií připravíme na míru dle požadavků klienta. Děkujeme za pochopení.