Bojová příprava

         Hlavním úkolem bojové přípravy, je všeobecná a speciální pohybová činnost se zaměřením na specifickou problematiku boje. Cílem jednotlivých tréninkových jednotek je tvorba celistvého systému a jeho reálné využití v praxi. Základní strukturu jednotlivých specifikací tvoří:

     Příprava samotná je vytvořena hlavními instruktory s několikaletými zkušenostmi, a to jak praktickými, tak samozřejmě teoretickými. Výcviky jsou vedeny převážně hlavními instruktory B-UF, popř. zastupujícími klubovými instruktory. Všichni instruktoři mají minimálně základní penzum znalostí z níže uvedených odvětví:

        Pro sestavení osobního tréninkového plánu se specifickým požadavkem na jednotlivá úskalí cvičence je třeba osobní konzultace. (příprava na závod, osobní rozvoj, aj.)